Měření EMC

Měření EMC, EMF, poradenství, odrušení

Provádíme měření a odrušování v oblasti elektromagnetické kompatibility (EMC) včetně návrhu komplexního řešení a služeb

- Poradenství v oblasti elektromagnetické kompatibility (EMC)
- Nabídka měření a ostatní služby :

 • Monitorování napájecího napětí v sítích NN / VN
 • Zjištění dlouhodobé stability napětí, krátkodobých výpadků a kolísání napětí, impulsního rušení, úrovně radiového rušení, zkreslení harmonickými ameziharmonickými kmitočty.
 • Měření rušivého svorkového napětí v pásmu 9kHz až 30MHz
 • Zjištění úrovně rušení, které vzniká na svorkách měřeného zařízení při provozu, nebo které se v daném místě šíří po napájecí síti od jiných zdrojů.
 • Možnost posouzení úrovně rušení zhlediska požadavků příslušné normy.
 • Měření elektromagnetických vln vpásmu 9kHz až 6 GHz
 • Měření elektromagnetického pole EMF
 • Měření termovizí
 • Měření intenzity elektromagnetického pole v pásmu 9kHz až 6 GHz
 • Měření odolnosti systémů proti různým druhům rušení
 • Zjištění intenzity rušivého pole vyzařované měřeným zařízením nebo objektem, intenzity užitečných signálů radiových, televizních a jiných vysílačů.
 • Nastavování, instalace, příjem a měřeni signálu z vesmíru, vybudováni celého systému
měřak 1
Screenshot_2019-12-24 R S®ZNB Vector Network Analyzer - ZNB pdf
IMG_20200701_100931