Umělé sítě

Umělé sítě slouží k měření rušení vznikajícího v elektrických zařízeních napájených ze sítě NN. Jsou vybaveny ventilátory, které se automaticky zapnou při vyšším odběru. Můžou sloužit jako vazební člen, používají se pro zkoušky zařízení v oblasti EMC.