1. Domů
  2. /
  3. Produkty
  4. /
  5. SET pro fotovoltaické elektrárny

SET pro fotovoltaické elektrárny

Set pro fotovoltaické elektrárny se skládá z vstupního stejnosměrného vysokofrekvenčního odrušovacího filtru, sinusového filtru, tlumivky a síťového vysokofrekvenčního odrušovacího filtru. V případě synchronního chodu měničů je možno dodat třífázový sinusový filtr složený ze tří jednofázových tlumivek. Sinusový filtr vytváří z PWM měniče sinusové napětí. Tlumivka má za úkol omezovat proudové nárazy mezi sítí NN a solární elektrárnou. Vysokofrekvenční odrušovací filtr omezuje velikost vysokofrekvenčního rušení do rozvodné napájecí soustavy od střídače.