Jednofázové svodiče přepětí jsou určeny k ochraně zařízení před účinky impulsního přepětí a vysokofrekvenčního rušení přicházejícího po síti NN. Fungují, jako přepěťová ochrana typu D.