Třífázový sinusový filtr SKY3FSM2,5-400CH

Popis

SKY3FSM2,5-400CH je sinusový pasivní LC filtr vyrobený firmou SKYBERGTECH s.r.o., určený pro napájení asynchronních, synchronních motorů a servomotorů ze střídače s modulačním kmitočtem od 5kHz do 16kHz. Používá se i pro vytvoření napájecího zdroje pomocí střídače. Kombinací indukčností L a kondenzátoru C je vytvořena dolní propust, která filtruje spínací kmitočet frekvenčního měniče. Výsledkem je sinusové sdružené napětí na výstupu z filtru

Technické parametry

 

Jmenovité napětí 3x230/400Vac
Jmenovitý proud In 2,5A
Pracovní kmitočet 0-50Hz
Spínací kmitočet střídače SFr 5-16kHz
Ztrátový výkon 22W
Oteplení při In,SFr 5kHz 40°C
Provozní teplota okolí od –40 °C do +60°C
Krytí IP20
Zkušební napětí (L1+L2+L3)–PE 2500Vdc -2s
Hmotnost 2,2Kg

Dimenzování, zapojení 

Dimenzuje se podle udávaných štítkových hodnot. Při instalaci do rozvaděčů je potřeba počítat se ztrátovým výkonem filtru a zabezpečit odvedení ztrátového tepla pomocí vhodně umístěného ventilátoru. Je třeba dát pozor na nastavení spínacího kmitočtu měniče. Obecně platí, že čím je spínací kmitočet vyšší, tím jsou menší vysokofrekvenční ztráty. Proto je důležité dodržet minimální velikost spínací frekvence udanou na štítku sinusového filtru.

Použití

Používají se tam, kde máme velkou vzdálenost mezi měničem a motorem. Tam, kdepotřebujeme snížit velikost elektromagnetického vyzařování. A tam, kde musí být dodržena nízká strmost napětí du/dt na motoru. Použitím sinusového filtru se zabraňuje předčasnému stárnutí izolace vinutí motoru.