Výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj

V oblasti elektromagnetické kompatibility a elektromagnetického pole / EMC a EMF / provádíme výzkum a vývoj, testování a pozorování vyzařujícího pole, včetně praktických zkoušek měření a odrušení.