Tyto speciální tlumivky typu TZS se používají převážně k omezení strmosti nárůstu napětí mezi tlumivkou a motorem nebo jsou určeny před frekvenční měniče a zařízení, která mají na vstupu usměrňovač. Nabízíme jednofázové i třífázové tlumivky s feromagnetickým jádrem nebo vzduchové tlumivky. Jednotlivé řady se mezi sebou liší na základě jejich konstrukčního řešení a aplikace, do kterých jsou určeny.