Tlumivky se používají ke zvýšení indukčnosti v obvodu, tlumení proudových rázů, ke spouštění výkonných elektromotorů, ke zlepšení paralelního chodu transformátorů a k dalším aplikacím. Mezi funkce tlumivek může na základě jejich aplikace patřit:

  • Zvýšení odolnosti zařízení proti rušení ze sítě NN
  • Zvýšení odolnosti proti přepětí, způsobeném spínacími ději
  • Omezení strmosti nárůstu napětí mezi tlumivkou a motorem
  • Omezení velikosti komutačního proudu při přepínání diod usměrňovače
  • Omezení velikosti proudových i napěťových harmonických složek
  • Snížení velikosti vysokofrekvenčního rušení od zařízení do sítě NN a naopak
  • Snížení trvalého napětí o svůj úbytek
  • Snížení přepětí na motoru
  • Snížení celkového unikajícího proudu měniče

Vyrábíme převážně jednofázové a třífázové tlumivky s feromagnetickým jádrem, mezi našimi produkty naleznete ale i vzduchové tlumivky.