1. Domů
  2. /
  3. Produkty
  4. /
  5. Sinusové filtry
  6. /
  7. S vyšší spínací frekvencí

Tyto speciální sinusové filtry pro měniče kmitočtu, které se vyznačují vyšší spínací frekvencí, vyrábíme jednofázové i třífázové a s kondenzátory nebo bez. Co se týče mechanických částí, tyto filtry jsou navrhovány do konkrétních aplikací s předem přesně danými podmínkami. Nejčastěji jsou umístěny v hliníkových krabicích s chladičem, kde je filtr zalit speciální hmotou nebo jako stahovací konstrukce, které jsou před nežádoucími okolními vlivy chráněny impregnací. Oproti stahovacím konstrukcím jsou filtry v krabicích dimenzovány na nižší spínací kmitočet střídače, ale vyznačují se vyšším úbytkem napětí.