Sinusové filtry pro měniče kmitočtu

Jednofázové s kondenzátorem

SKY1FSM6-400-3kHz

SKY1FSM32-230-16kHz

SKY1FSM10-230

SKY1FSM16-230

SKY1FSM32-230-16kHz

SKY2FSM4-230-8kHz

SKY2FSM6,5-16kHz

SKY2FSM6,5-16kHz_Rev.1

SKY2FSM10-230-32kHz

SKY2FSM11-160kHz

SKY2FSM11-160kHz_a

SKY2FSM25-400-60Hz

SKY2FSMF15-16kHz

SKY2FSMF15-16kHz_a

SKY2FSMF15-16kHz_Rev.2