Naše standardní třífázové sinusové filtry pro měniče kmitočtu vyrábíme v hliníkových krabicích s chladičem (2,5 – 75 A), kde je filtr zalit speciální hmotou nebo jako stahovací konstrukce (32 – 2000 A), které jsou před nežádoucími okolními vlivy chráněny impregnací. Oproti stahovacím konstrukcím jsou filtry v krabicích dimenzovány na nižší spínací kmitočet střídače, ale vyznačují se vyšším úbytkem napětí.